Termeni şi condiţii de utilizare

Prezentul document prin conţinutul sau pune la dispoziţia terţilor utilizatori Regulamentul privind termenii şi condiţiile de utilizare a paginii de web www.eurolines-group.ro.

Pagina de web www.eurolines-group.ro este proprietatea SC TOURING EUROPABUS ROMÂNIA SRL

Utilizarea acestei pagini de către un terţ prin logare, accesare sau în orice alt mod constituie un acord implicit de respectare a termenilor şi condiţiilor prezentului document cu toate consecinţele juridice care decurg de aici.
Accesul

Accesarea serviciilor se face utilizând pagina de web www.eurolines-group.ro.
Proprietatea intelectuală

Prin proprietate intelectuală sunt definite, drepturile de autor şi drepturile conexe astfel cum sunt reglementate de dispoziţiile legii nr. 8/1996 cu completările şi modificările ulterioare.

Conţinutul paginii www.eurolines-group.ro este protejat prin legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe cu modificările şi completările ulterioare.

Se interzice copierea, reproducerea sau extragerea materialelor, datelor şi informaţiilor pentru a fi utilizate în scopul obţinerii direct sau indirect de avantaje economice pentru sine sau pentru altul. Prin utilizare în scopuri economice se înţelege orice utilizare care depăşeşte cadrul personal sau cercul unei familii.

Se interzice realizarea, fără acordul proprietarului, de interconectări între pagina de web www.eurolines-group.ro şi alte pagini web. Dacă totuşi asemenea interconectări se produc fără acordul proprietarului acesta este exonerat de orice consecinţă juridică care ar putea rezulta.

SC TOURING EUROPABUS ROMÂNIA SRL are dreptul de a solicita sancţiuni împotriva oricărui terţ a căror acţiuni sunt de natură să pună în pericol în orice mod pagina web www.eurolines-group.ro sau să-i afecteze securitatea şi/sau credibilitatea.
Reguli de securitate
Sunt strict interzise:

orice fel de transmiteri prin poşta electronică utilizând date preluate în mod direct sau indirect de pe pagina web www.eurolines-group.ro fără acordul scris al PROPRIETARULUI.
orice fel de modificări, alterări, de date sau împiedicări de folosire parţială sau totală a datelor furnizate de pagina web www.eurolines-group.ro .
orice fel de tranferuri de date, fără autorizarea expresă a proprietarului paginii de web www.eurolines-group.ro .
orice fel ce acţiuni care au scopul de a modifica, altera, şterge sau sustrage date aflate pe pagina www.eurolines-group.ro în vederea producerii de consecinţe juridice şi /sau obţinerii de avantaje materiale pentru sine sau pentru altul.

Dreptul proprietarului

PROPRIETARUL îşi rezervă dreptul de a modifica conţinutul şi formatul paginii de web www.eurolines-group.ro în orice moment fără a fi limitat în vreun fel spaţial sau temporal, având inclusiv dreptul de a întrerupe sau restricţiona temporar sau permanent fără notificări prealabile serviciile puse la dsipozitia publicului prin intermediul paginii de web.
Răspunderi

Accesul şi utilizarea de către un terţ a paginii de web www.eurolines-group.ro se face pe răspunderea proprie a utilizatorului, neputând fi angajată în nici un mod răspunderea juridică a PROPRIETARULUI.

Pe pagina de web www.eurolines-group.ro PROPRIETARUL poate găzdui materiale publicitare aparţinând unor terţi, inclusiv bannere publicitare care pot face conexiune cu alte pagini web aparţinând unor terţi. Accesarea acestor pagini nu intră sub răspunderea PROPRIETARULUI, făcându-se propria răspundere a utilizatorului respectiv.

PROPRIETARUL nu-şi asumă în nici un fel răspunderea în ceea ce priveşte actualizarea informaţiilor existente pe pagina sa de web. Utilizatorii au obligaţia să verifice direct la PROPRIETAR în ce măsură informaţiile şi datele de pe pagina web sunt de actualitate. În cazul în care utilizatorul nu face acest lucru PROPRIETARUL este exonerat de orice răspundere.

PROPRIETARUL are dreptul de a modifica sau completa prezentul regulament în orice moment fără nici o notificare prealabilă. Orice actualizare a prezentului regulament produce efecte juridice din momentul postării pe pagina web www.eurolines-group.ro .
Confidenţialitate

Orice informaţie cu caracter personal comunicată cu ocazia utilizării paginii web www.eurolines-group.ro este supusă regimului juridic prevăzut de dispoziţiile legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
Notificări

În măsura în care vreun utilizator va dori să semnaleze vreo problemă sau să facă o sugestie cu privire la pagina web www.eurolines-group.ro o poate face în scris la adresa de mail webmaster@eurolines.ro.